نشست تخصصي ظرفيت شناسي حكمت اسلامي در تحول علوم انساني

نشست تخصصي ظرفيت شناسي حكمت اسلامي در تحول علوم انساني

93/11/14

 

بسيج دانشجويي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
ظرفيت شناسي حكمت اسلامي در تحول علوم انساني
 
بسيج دانشجويي دانشكده ادبيات نشست تخصصي را تحت عنوان ( ظرفيت شناسي حكمت اسلامي در تحول علوم انساني ) دوشنبه و سه شنبه 13 و 14 بهمن ماه از ساعت 14 الي 17 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .