نشست تخصصي ( پارينه سنگي )

نشست تخصصي ( پارينه سنگي )

1394/01/29

 

انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي برگزار ميكند :
 
نشست تخصصي ( پارينه سنگي )
 
انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي نشست علمي را تحت عنوان پارينه سنگي با حضور دكتري وحدتي نسب يكشنبه سي ام فروردين ماه از ساعت 14 الي18 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .