نشست تخصصی ظرفیت شناسی حکمت اسلامی در تحول علوم انسانی

نشست تخصصی ظرفیت شناسی حکمت اسلامی در تحول علوم انسانی

93/11/14

 

بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
ظرفیت شناسی حکمت اسلامی در تحول علوم انسانی
 
بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات نشست تخصصی را تحت عنوان ( ظرفیت شناسی حکمت اسلامی در تحول علوم انسانی ) دوشنبه و سه شنبه 13 و 14 بهمن ماه از ساعت 14 الی 17 در تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار میکند .