نشست عاشورايي

نشست عاشورايي

27/07/94

 

انجمن اسلامي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :

 نشست عاشورايي

 انجمن اسلامي دانشكده ادبيات سخنراني گفتگو عاشورايي را  با حضور دكتر سيد محمد رضا بهشتي استاد گروه فلسفه ، بيست و ششم مهر ماه از ساعت 15 الي 19 در تالار باستاني پاريزي برگزار ميكند .