نشست علمي با حضور آقاي دكتر اشتفان ليدر رئيس محترم مركز شرق شناسي آلمان در لبنان

نشست علمي با حضور آقاي دكتر اشتفان ليدر رئيس محترم مركز شرق شناسي آلمان در لبنان

21/10/94

 

نشست علمي با حضور آقاي دكتر اشتفان ليدر رئيس محترم مركز شرق شناسي آلمان در لبنان ، عضو انجمن شرق شناسان آلمان و استاد دانشگاه هاله روز سه شنبه مورخ 22/10/94 ساعت 14-16 در محل تالاردکتر شهیدی برگزار مي گردد.

 
عنوان سخنراني: Political Power, Ethics, Law: How Legitimacy Was Negotiated in the Past
 
 
گزارش نشست :
 

نشست علمي نگاهي به فلسفه سياسي با حضور آقاي دكتر اشتفان ليدر استاد دانشگاه هاله و رئيس مركز شرق شناسي آلمان در بيروت سه شنبه بيست و دوم دي ماه با حضور علاقمندان اين حوزه برگزار شد . در اين نشست دكتر ليدر با اتكاء به نتايج مطالعات خود در منابعي نظير نصيحت الملوك و  اندرزنامه ها،  به  تلاش قدما در جهت پيوند سياست و اخلاق اشاره داشته و با تاكيد بر فلسفه سياسي نهفته در اين منابع،  تلاشهاي مرتبط با سلوك و رفتار سياسي برمبناي فقه و شريعت و  همچنين تلاشهاي فراتر از شريعت در حوزه سياست را نيز مورد بحث قرار دادند .