نشست مدیران گروههای زبانشناسی کشور

نشست مدیران گروههای زبانشناسی کشور

18/3/95

 

اولين نشست مديران گروه هاي زبانشناسي دانشگاه هاي سراسر کشور روز دوشنبه 17/03/95 با حضور بيش از 40 نفر از متخصصين اين رشته در تالار استاد شهيدي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدا دکتر کريمي دوستان استاد زبانشناسي و رئيس دانشکده ادبيات و علوم انسانی ضمن خوشامدگويي به مدعوين، به معرفی دانشکده ادبيات به عنوان اولين دانشکده علوم انسانی ايران که حدود 53 سال گذشته نهال رشته زبانشناسی در آن کاشته شد، پرداختند و ضرورت برگزاری سالانه اين نشست را در يکي از دانشگاه ها کشور بيان نمودند.
دکتر فراهاني معاون مديرکل دفتر برنامه ريزي آموزشي عالي وزارت علوم، گزارشي از اهداف، سياستها و برنامه هاي شوراي عالي برنامه ريزي ارائه و دکتر حق بين رئيس کميته برنامه ريزي رشته زبانشناسي بر ضرورت تشکيل اين کميته، برنامه ها و نقش هم انديشي و تعامل متخصصين در شناسايي چالش ها و ارائه راهکار براي رفع آن تاکيد نمودند.
اين نشست با سخنراني دکتر دبير مقدم، دکتر شقاقي، دکتر منشي زاده، دکتر زندي و دکتر صحرايي با محوريت وضعيت کنوني زبانشناسي در ايران، زبانهای باستانی و آموزش زبان فارسي در ايران و جهان و تدوين سند چشم انداز زبانشناسي ادامه پيدا کرد.
دکتر عاصي در خصوص حوزه هاي کاربردي رشته زبانشناسي، نياز سنجي در جامعه، ارتباط موثر و مفيد با ساير حوزه ها از قبيل پزشکي، علوم قضايي، فناوری اطلاعات، کامپيوتر و .... توضيحاتي را ارائه نمودند.
در ادامه دکتر نوربخش از توفيق رشته زبانشناسي قضايي در دانشگاه الزهراء و ايجاد فضاي اشتغال و دکتر شريفي مدير گروه زبانشناسي دانشگاه فردوسي از فعاليت بين رشته اي و فراهم شدن زمينه معرفي اين رشته به ساير گروه هاي آموزشي از جمله علوم تربيتي، مهندسي، پزشکي و ... سخن گفتند.
پس از بحث و تبادل نظر ، اهداف نشست در قالب 2 راهبرد بلند مدت و کوتاه مدت تعيين و مقررشد تدوين سند چشم انداز رشته زبانشناسي و برنامه راهبردي بعنوان اهداف بلند مدت با همکاري همه دانشگاه ها و مديريت دکتر زندي پيگيري شود.
برای دستيابي به راهبرد کوتاه مدت کميته مقرر شد موضوع بازنگري، اصلاح، بومي سازي و بروز رساني سرفصل دروس با نگرش کاربردي و کارآفريني متناسب با نياز کشور پيگيري شود. دانشگاه اصفهان بدليل سابقه بالاي پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي به عنوان مجري بازنگري دروس انتخاب و پيشنهاد شد مفاهيم پايه از مقطع ارشد به کارشناسي منتقل شود. آقاي دکتر والی رضايي مسئوليت مديريت اين حوزه را عهده دار شدند.
مشارکت همه دانشگاه ها در تدوين برنامه عملياتي کميته هاي فرعي، تقويت و روزآمدنمودن رشته هاي نظري و تدوين رشته هاي کاربردي، ايجاد فضای کسب و کار، تأمين منابع درسي روزآمد، دانش افزايي استادان، ايجاد مقطع کارشناسي در دانشگاه هايي که توانمندي کمتري دارند و محدود کردن پذيرش در مقاطع تحصيلات تکميلي و ... از ديگر اهداف قابل پيگيري جلسه تعيين شد.
در پايان، دانشگاه شيراز به عنوان ميزبان برگزاري نشست دوم در ارديبهشت 1396 انتخاب شد.