نشست گشايش نخستين همايش ملي كاربرد روش‌هاي آماري در پژوهش‌هاي باستان شناسي

نشست گشايش نخستين همايش ملي كاربرد روش‌هاي آماري در پژوهش‌هاي باستان شناسي

30/9/95

 

نشست گشايش نخستين همايش ملي كاربرد روش‌هاي آماري در پژوهش‌هاي باستان شناسي با همكاري دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران و پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور بيست و هشتم آذر ماه در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار شد. در اين نشست كه با حضور مهندس سيد محمد بهشتي رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و دكتر خدايي معاون وزير و رئيس سازمان سنجش كشور همراه بود، جمعي از اساتيد گروه باستان شناسي و معاون پژوهشي دانشكده ادبيات دكتر كريميان به بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع همايش پرداختند.