نشست گشایش نخستین همایش ملی کاربرد روش‌های آماری در پژوهش‌های باستان شناسی

نشست گشایش نخستین همایش ملی کاربرد روش‌های آماری در پژوهش‌های باستان شناسی

30/9/95

 

نشست گشایش نخستین همایش ملی کاربرد روش‌های آماری در پژوهش‌های باستان شناسی با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور بیست و هشتم آذر ماه در تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار شد. در این نشست که با حضور مهندس سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و دکتر خدایی معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش کشور همراه بود، جمعی از اساتید گروه باستان شناسی و معاون پژوهشی دانشکده ادبیات دکتر کریمیان به بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع همایش پرداختند.