نقد و بررسي كتاب ( ناخوانده )

نقد و بررسي كتاب ( ناخوانده )

9/12/93

 
سيج دانشجويان دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
نقد و بررسي كتاب ( ناخوانده )
 
جلسه نقد و بررسي كتاب ناخوانده با حضور آقايان سعيد بيلبانكي ، زهير توكلي و حميد رضا شكاري سري شنبه نهم اسفند ماه از ساعت 16 الي 18 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار خواهد شد .