نكوداشت استاد دكتر منوچهر ستوده

نكوداشت استاد دكتر منوچهر ستوده

1392/09/18

انجمن علمي دانشجويان تاريخ دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
 
به مناسبت صدمين سال تولد استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر منوچهر ستوده ، مراسمي با حضور اساتيد برجسته اي همچون دكتر شفيعي كدكني  ، دكتر باستاني پاريزي  ، دكتر مصفا و دكتر اسلامي ندوشن، دانشجويان و علاقمندان اين حوزه نوزدهم آذر ماه از ساعت 14 در تالار فردوسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .