نكوداشت استاد سخن

نكوداشت استاد سخن سعدي شيرازي در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران برگزار شد

1391/02/24

مراسم نكوداشت مقام استاد سخن سعدي شيراز نوزدهم ارديبهشت ماه در تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار شد . اين مراسم كه با هدف بررسي جايگاه سعدي در شعر فارسي و تاثيرگذاري آن بر ادبيات ساير ملل برگزار گرديد ،   با حضور اساتيد برجسته اي همچون آقايان دكتر حاكمي ، دكتر جويني ، دكتر برات  زنجاني ، اجراي موسيقي زنده و سخنراني آقاي دكتر جان الله كريمي مطهر از صاحب نظران اين حوزه در خصوص تاثير كلام سعدي بر اشعار پوشكين همراه بود .