نمايش فيلم ( تهران انار ندارد )

نمايش فيلم ( تهران انار ندارد )

16/12/1393

انجمن علمي دانشجويان تاريخ برگزار ميكند :
 
نمايش فيلم ( تهران انار ندارد )
 
به كوشش انجمن علمي دانشجويان تاريخ فيلم تهران انار ندارد شنبه شانزدهم اسفند ماه از ساعت 16 الي 18 در تالار كمال دانشكده ادبيات نمايش داده ميشود .