نمايش و نقد فيلم ( طهران قديم )

نمايش و نقد فيلم ( طهران قديم )

1394/01/18

 

انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي برگزار ميكند :
 
نمايش و نقد فيلم ( طهران قديم )
 
به كوشش انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي فيلم ( طهران قديم ) سه شنبه هجدهم فروردين ماه از ساعت 10 الي 12 در تالار كمال دانشكده ادبيات نمايش داده ميشود .