نکوداشت استاد سخن

نکوداشت استاد سخن سعدی شیرازی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد

1391/02/24

مراسم نکوداشت مقام استاد سخن سعدی شیراز نوزدهم اردیبهشت ماه در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد . این مراسم که با هدف بررسی جایگاه سعدی در شعر فارسی و تاثیرگذاری آن بر ادبیات سایر ملل برگزار گردید ،   با حضور اساتید برجسته ای همچون آقایان دکتر حاکمی ، دکتر جوینی ، دکتر برات  زنجانی ، اجرای موسیقی زنده و سخنرانی آقای دکتر جان الله کریمی مطهر از صاحب نظران این حوزه در خصوص تاثیر کلام سعدی بر اشعار پوشکین همراه بود .