همايش ( خردمند فرزانه )

همايش ( خردمند فرزانه )

20/02/94

 
انجمن علمي دانشجويان دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
همايش (( خردمند فرزانه ))
 
همايش يك روزه ( خردمند فرزانه ) با هدف بزرگداشت شاعر نام آور ايراني فردوسي طوسي، دوشنبه بيست و يكم ارديبهشت ماه از ساعت 14 الي 19 با اجراي ورزش باستاني ، نمايشگاه و فروشگاه خيريه تابلوهاي نگارگري شاهنامه برگزار خواهد شد .