همايش شاهنامه در ترازوي تاريخ

همايش شاهنامه در ترازوي تاريخ

1391/02/22

انجمن علمي دانشجويان تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :

همايش شاهنامه در ترازوي تاريخ

ويژه بزرگداشت ياد و نام حكيم فردوسي توسي


به مناسبت فرا رسيدن بيست و پنجم ارديبهشت ماه ،روز بزرگداشت حكيم فردوسي توسي انجمن علمي دانشجويان گروه تاريخ دانشكده ادبيات در نظر دارد همايش بزرگ شاهنامه در ترازوي تاريخ را با حضور و سخنراني بزرگان تاريخ و فرهنگ و ادب ايران زمين برگزار نمايد . اين همايش كه با اجراي برنامه نقالي و نمايشواره ابديت ايران و نمايشگاهي از تابلوهاي ويژه شاهنامه فردوسي همراه خواهد بود ، در روز يكشنبه بيست و سوم ارديبهشت ماه از ساعت 30 : 14 الي 17 در تالار فردوسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .