همایش بین المللی باستان شناسان جوان

همایش بین المللی باستان شناسان جوان

1392/05/02

انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :
 
همایش بین المللی باستان شناسان جوان
 
محورهای همایش :
 
باستان شناسی و آموزش
 
باستان شناسی ایران : دیروز امروز فردا
 
شناخت گذشته با بهره گیری از باستان شناسی تحلیلی
 
مواد فرهنگی در باستان شناسی ایران
 
نظریه و عمل در باستان شناسی ایران
 
باستان شناسی منظری
 
جدیدترین یافته ها از کاوش ها و بررسیهای باستان شناسی در ایران فرهنگی
 
حفاظت از میراث باستانی
 
مهلت ارسال چیکده مقالات : 20 مرداد 1392 
 
مهلت ارسال اصل مقالات : 25 شهریور 1392
 
زمان برگزاری همایش : 5 تا 7 آبان 1392
 
مکان : دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات به آدرس ذیل مراجعه نمایید .
 
http://iran-arc.ir