هم اندیشی مسائل ایران شناسی

هم اندیشی مسائل ایران شناسی

1392/11/29

گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشكده ادبیات برگزار میكند :
 
هم اندیشی مسائل ایران شناسی
 
گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشكده ادبیات نخستین هم اندیشی یك روزه مسائل ایران شناسی را با حضور اساتید برجسته این حوزه و علاقمندان در سی ام بهمن ماه از ساعت 9 صبح در تالار باستانی پاریزی برگزار میكند .