هگل و فلسفه معاصر ايران

هگل و فلسفه معاصر ايران

1392/07/16

مركز فرهنگ و انديشه جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
هگل و فلسفه معاصر ايران
 
 مركز فرهنگ و انديشه جهاد دانشگاهي  با همكاري موسسه خانه كتاب  اولين نشست تخصصي خود را تحت عنوان (( نقد و بررسي تاثير هگل در فلسفه معاصر ايران )) با حضور اساتيد برجسته اين حوزه ، در بيستم مهرماه  ، ساعت 15 در محل  تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار مي نمايد . در اين نشست از كتاب (( هگل )) اثر علي اصغر مصلح رونمايي خواهد شد .