وسواس هويت

وسواس هويت

1392/02/08

 

انجمن علمي دانشجويان گروه تاريخ دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
وسواس هويت
 
- نقدي بر گفتارهاي هويتي روشن فكران معاصر ايران -
 
انجمن علمي دانشجويان گروه تاريخ نشست تخصصي را با موضوع وسواس هويت - نقدي بر گفتارهاي هويتي روشنفكران معاصر ايران - با حضور آقايان ارسلان ريحان زاده و نادر فتوره چي در روز سه شنبه هفدهم ارديبهشت ماه از ساعت 16 در تالار باستاني پاريزي دانشكده برگزار ميكند .