پژوهشي نو بر نسخه ايلامي كتيبه بيستون

پژوهشي نو بر نسخه ايلامي كتيبه بيستون

22/01/95

 
گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشكده ادبيات برگزار مي‌كند:
 
پژوهشي نو بر نسخه ايلامي كتيبه بيستون
 
سخنراني علمي نگاهي نو به نسخه ايلامي كتيبه بيستون با حضور آقاي صابر اميري پريان يكشنبه بيست و دوم فروردين ماه از ساعت ۱۵ الي ۱۷ در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار خواهد شد.