پژوهشی نو بر نسخه ایلامی کتیبه بیستون

پژوهشی نو بر نسخه ایلامی کتیبه بیستون

22/01/95

 
گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشکده ادبیات برگزار می‌کند:
 
پژوهشی نو بر نسخه ایلامی کتیبه بیستون
 
سخنرانی علمی نگاهی نو به نسخه ایلامی کتیبه بیستون با حضور آقای صابر امیری پریان یکشنبه بیست و دوم فروردین ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد.