چشم انداز باستان شناسی دوره نوسنگی

چشم انداز باستان شناسی دوره نوسنگی در آذربایجان

1392/08/18

 
انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :
 
چشم انداز باستان شناسی دوره نوسنگی در آذربایجان
 
به کوشش دانشجویان باستان شناسی دانشکده ادبیات نشست تخصصی را تحت عنوان « چشم انداز باستان شناسی دوره نوسنگی در آذربایجان » با حضور دکتر باربارا هلوینگ ،  اساتید  دانشجویان و علاقمندان این حوزه در هجدهم مهر ماه از ساعت 16 - 14 در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .