کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی بین المللی

1391/03/20

 

 
دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران در تابستان 1391 برگزار مي كند:
كارگاه آموزشي بين المللي 
 
1- " شیوه‌های متن‌خوانی به فارسي باستان ، اوستا و پهلوي"  ( 2 هفته) به زبان انگلیسی
موضوعات :
- متن‌خوانی به ا وستایی             
- متن‌خوانی به فارسي باستان   
- متن‌خوانی به پهلوي            
هزينه ثبت نام : براي هر دوره 300 يورو
هزينه هاي مسافرت و اسكان بعهده متقاضي است .
شروع دوره : 1/6/1391 ( 22 آگوست 2012) 
2-  " زبان و ادبيات فارسي در دو دوره مقدماتي و پيشرفته "    (3 هفته ) به زبان فارسی
      موضوعات :
- نگارش ، دستور ، مكالمه
- خواندن متون ساده – ايران شناسي
- آشنايي با مشاهير ايران 
- آشنايي با ادبيات كلاسيك نثر (1) و (2)
- آشنايي با ادبيات كلاسيك نظم (1) و (2)
- خوشنويسي
- آشنايي با تاريخ و فرهنگ و تمدن ايران
- آشنايي با ادبيات معاصضر ايران (1) و (2)
- مرجع شناسي
 هزينه ثبت نام : براي هر دوره 2,300 یورو
هزينه هاي مسافرت و اسكان بعهده متقاضي است .
شروع دوره : 1/6/1391 ( 22 آگوست 2012) 
جهت كسب اطلاعات بيشتر با آدرس الكترونيكي ialit@ut.ac.ir یا rezadien@ut.ac.ir مكاتبه فرماييد.