کارگاه فعل مرکب در زبان‌های ایرانی

کارگاه فعل مرکب در زبان‌های ایرانی

28/06/95

 

کارگاه فعل مرکب در زبان‌های ایرانی در روزهای بیستم و بیست‌ویکم شهریورماه در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد. هدف از برپایی این کارگاه بررسی آخرین دیدگاه‌ها درباره ساخت صرفی، ساخت رویدادی و رفتارهای نحوی محمول‌های مرکب در زبان‌های ایرانی بود. در این کارگاه ده مقاله توسط سخنرانانی از دانشگاه‌های داخلی و خارجی ارائه شد که در آنها پژوهشگران دیدگاه‌های خود را با دیگر دانشجویان و اساتید زبانشناسی به اشتراک گذاشتند. میزگرد و جلسه پرسش‌وپاسخی با حضور دکتر سیمین کریمی از دانشگاه آریزونا، دکتر محمد دبیرمقدم از دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر غلامحسین کریمی‌دوستان از دانشگاه تهران پایان‌بخش این کارگاه دوروزه بود.