کاوشهای باستان شناسی تپه میمون آباد

کاوشهای باستان شناسی تپه میمون آباد

1391/02/25

 

انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند : 
 
انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات  سخنرانی تخصصی را با حضور آقای دکتر روح اله یوسفی با موضوع (( کاوشهای باستان شناسی تپه میمون آباد )) سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه از ساعت 18 - 16 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار میکند .