گروه ادبیات عربی-معرفی

 

 گروه زبان و ادبیات عربی

  ايرانيــــان از ديرباز با زبان عــــربي آشنا بوده اند، لكن پس از ورود شريعت مبين اسلام به ايران و استقبال مردم از آن، زبان و ادب عربي در ايران گسترش يافت چرا كه مردم براي دريافت معارف و شعائر ديني و انجام اعمال دين جديد  و خواندن كتاب مقدس قرآن  به زبان عربي روي آوردند. علاوه بر عامل دين، قواعد دستوري استوار، سهولت و رواني در بيان، سهولت يادگيري آن، داشتن واژگان و مترادفات فراوان و توانائي زبان عربي در بيان انواع معاني و مفاهيم و نيز قدرت آن در ارائه انواع الفاظ مناسب معادل براي مفاهيمي كه از زبانهاي ديگر وارد مي شوند و دلايل فراوان ادبي و زبانشناختي ديگر موجب گسترش بيشتر و نفوذ واژه ها و تركيبات عربي در زبان فارسي گرديد و ايرانيان با توجه فراوان و اشـــــتياق شديد آن را فرا گرفتند و در زمينه هاي مختلف آن تحقيق و تأليف كردند، لذا آثار بزرگ دستوري و ادبي عربي از ايرانيان به يادگار مانده است.

 زبان و ادبيات عربي از بدو تأسيس اين دانشكده تا سال 1348 زير نظر گروه زبان و ادبيات فارسي قرار داشته و در مؤسسه زبان هاي خارجي دانشكده ادبيات تدريس مي شد كه در اين مدت يك دوره در مقطع كارداني هم دانشجو پذيرفت. نظر به اهميت خاصي كه آشنايي با اين زبان در آموزش زبان و ادبيات فارسي بويژه در دوره هاي عالي داراست و با عنايت به نقش بسزاي زبان عربي در فهم و تعميق ادب فارسي،  گروه زبان عربي از گروه آموزشي زبان هاي خارجي مجزا شد و به عنوان رشته زبان و ادبيات عربي شروع به كار كرد و در آبان ماه سال 1348 با توجه به احتياج كشور به مترجمان و محققان زبان و ادبيات عربي، اين رشته به عنوان گروه آموزشي مستقل شناخته شد. دوره كارشناسي ارشد اين رشته از سال 1348 داير شد. اين گروه هم اكنون در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد در دو گرايش ادبيات عربي و مترجمي عربي و دكتراي تخصصي، گرايش زبان و ادبيات عرب دانشـــــــــجو مي پذيرد و داراي 16 عضو هيئت علمــي شامل 2 استاد، 8 دانشيار، 6 استاديار  است

 

معرفي رشته :   

زبان عربی در واقع کلید فهم فرهنگ قرآنی و اسلامی و بهترین وسیله ارتباط میان کشورهای اسلامی به شمار می رود و با توجه به نیاز کشور به محقق و مترجم زبان عربی در سطوح مختلف و نیز احتیاج به تحقیق و تتبع در معارف اسلامی ضرورت وجود این رشته نمایان می شود.

دانش آموختگان این گروه قادرند نیاز ادارات مختلف از قبیل وزارت امور خارجه ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، کتابخانه های عمومی ، سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی کشور ، رسانه های گروهی و غیره را از لحاظ زبان عربی و مترجمی و تحقیقات برآورده سازند. همچنین دانشجویان پس از فراغت از تحصیل می توانند به عنوان دبیر در مدارس راهنمایی و دبیرستان مشغول تدریس شوند

 

   با عنايت به اين نيازها دروس رشته تدوين شده است كه اهم آنها عبارتند از :

  • علوم ادبي و دستوري

  • دروس تاريخي(تاريخ ادبيات عرب)

  • دروسي كه در مكالمه به دانشجو كمك مي كند

  • دروسي در زمينه ترجمه و فنون و روشهاي آن

  • دروسي در متن شناسي براي تسلط به متون علمي عربي

  • درسهاي زبانشناسي و نقد ادبي

  • دروس مربوط به خواندن و درك مطلب انواع متون سخت ادبي قديم و معاصر

  • دروسي براي آشنايي با شعر و انواع اوزان آن

  •  و برخي واحدهاي ديگر