گروه ادبیات عربی-معرفی

 

 گروه زبان و ادبیات عربی

  ایرانیــــان از دیرباز با زبان عــــربی آشنا بوده اند، لکن پس از ورود شریعت مبین اسلام به ایران و استقبال مردم از آن، زبان و ادب عربی در ایران گسترش یافت چرا که مردم برای دریافت معارف و شعائر دینی و انجام اعمال دین جدید  و خواندن کتاب مقدس قرآن  به زبان عربی روی آوردند. علاوه بر عامل دین، قواعد دستوری استوار، سهولت و روانی در بیان، سهولت یادگیری آن، داشتن واژگان و مترادفات فراوان و توانائی زبان عربی در بیان انواع معانی و مفاهیم و نیز قدرت آن در ارائه انواع الفاظ مناسب معادل برای مفاهیمی که از زبانهای دیگر وارد می شوند و دلایل فراوان ادبی و زبانشناختی دیگر موجب گسترش بیشتر و نفوذ واژه ها و ترکیبات عربی در زبان فارسی گردید و ایرانیان با توجه فراوان و اشـــــتیاق شدید آن را فرا گرفتند و در زمینه های مختلف آن تحقیق و تألیف کردند، لذا آثار بزرگ دستوری و ادبی عربی از ایرانیان به یادگار مانده است.

 زبان و ادبیات عربی از بدو تأسیس این دانشکده تا سال 1348 زیر نظر گروه زبان و ادبیات فارسی قرار داشته و در مؤسسه زبان های خارجی دانشکده ادبیات تدریس می شد که در این مدت یک دوره در مقطع کاردانی هم دانشجو پذیرفت. نظر به اهمیت خاصی که آشنایی با این زبان در آموزش زبان و ادبیات فارسی بویژه در دوره های عالی داراست و با عنایت به نقش بسزای زبان عربی در فهم و تعمیق ادب فارسی،  گروه زبان عربی از گروه آموزشی زبان های خارجی مجزا شد و به عنوان رشته زبان و ادبیات عربی شروع به کار کرد و در آبان ماه سال 1348 با توجه به احتیاج کشور به مترجمان و محققان زبان و ادبیات عربی، این رشته به عنوان گروه آموزشی مستقل شناخته شد. دوره کارشناسی ارشد این رشته از سال 1348 دایر شد. این گروه هم اکنون در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد در دو گرایش ادبیات عربی و مترجمی عربی و دکترای تخصصی، گرایش زبان و ادبیات عرب دانشـــــــــجو می پذیرد و دارای 16 عضو هیئت علمــی شامل 2 استاد، 8 دانشیار، 6 استادیار  است

 

معرفی رشته :   

زبان عربی در واقع کلید فهم فرهنگ قرآنی و اسلامی و بهترین وسیله ارتباط میان کشورهای اسلامی به شمار می رود و با توجه به نیاز کشور به محقق و مترجم زبان عربی در سطوح مختلف و نیز احتیاج به تحقیق و تتبع در معارف اسلامی ضرورت وجود این رشته نمایان می شود.

دانش آموختگان این گروه قادرند نیاز ادارات مختلف از قبیل وزارت امور خارجه ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، کتابخانه های عمومی ، سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی کشور ، رسانه های گروهی و غیره را از لحاظ زبان عربی و مترجمی و تحقیقات برآورده سازند. همچنین دانشجویان پس از فراغت از تحصیل می توانند به عنوان دبیر در مدارس راهنمایی و دبیرستان مشغول تدریس شوند

 

   با عنایت به این نیازها دروس رشته تدوین شده است که اهم آنها عبارتند از :

  • علوم ادبی و دستوری

  • دروس تاریخی(تاریخ ادبیات عرب)

  • دروسی که در مکالمه به دانشجو کمک می کند

  • دروسی در زمینه ترجمه و فنون و روشهای آن

  • دروسی در متن شناسی برای تسلط به متون علمی عربی

  • درسهای زبانشناسی و نقد ادبی

  • دروس مربوط به خواندن و درک مطلب انواع متون سخت ادبی قدیم و معاصر

  • دروسی برای آشنایی با شعر و انواع اوزان آن

  •  و برخی واحدهای دیگر