گروه فلسفه-هیات علمی

 

مدیر گروه : آقاي دكتر سید حمید طالب زاده

 

 

 اعضاي هيات علمي گروه فلسفه

رتبه علمی

تخصص استادان در هر گرایش

علی اردشیر لاریجانی

استادیار

فلسفه یونانی و قرون وسطی-فلسفه عصر جدید

غلامعلی حداد عادل

دانشیار

فلسفه عصر جدید(تجربی)

محمدرضا حسینی بهشتی

دانشیار

فلسفه یونانی و قرون وسطی-فلسفه عصر جدید
محمود خاتمی

استاد

فلسفه معاصر-فلسفه عصر جدید
موسی دیباج

استادیار

 
محمدرضا ریخته گران

دانشیار

فلسفه عصر جدیدفلسفه معاصر
سعید زیباکلام

دانشیار

فلسفه معاصر
محمد تقی طباطبایی استادیار  
سید حمید طالب زاده

دانشیار

فلسفه عصر جدید - فلسفه معاصر-فلسفه اسلامی
حسین غفاری دانشیار فلسفه اسلامی-فلسفه یونان و قرون وسطی-فلسفه عصر جدید
مهدی قوام صفری

دانشیار

فلسفه اسلامی-فلسفه یونان و قرون وسطی
سعیده کوکب

استادیار