گزارش مصور از مراسم تشییع پیکر استاد فقید مرحوم دکتر اسماعیل حاکمی والا

گزارش مصور از مراسم تشییع پیکر استاد فقید مرحوم دکتر اسماعیل حاکمی والا

3/2/96

 

گزارش مصور از مراسم تشییع پیکر استاد فقید مرحوم دکتر اسماعیل حاکمی والا
 
استاد ممتاز و چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی