اعضای هیات علمی گروه باستانشناسی

 رتبه علمی

محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار

 استادیار

مصطفی ده پهلوان  استادیار
شاهرخ رزم جو استادیار

حسن طلایی 

 استاد

حسن فاضلی نشلی

 استاد

حسن کریمیان دانشیار

هایده لاله

استادیار

میثم لباف خانیکی استادیار
حکمت الله ملاصالحی دانشیار

کمال الدین نیکنامی
استاد
رحیم ولایتی استادیار

اعضای هیات علمی گروه تاریخ

 رتبه علمی

فرج اله احمدی

دانشیار

حسین بادامچی استادیار
رسول جعفریان  استاد
زهرا حاتمی استادیار
حسن حضرتی

دانشیار

داریوش رحمانیان 

دانشیار

گودرز رشتیانی استادیار
روزبه زرین کوب استادیار
حسن زندیه استادیار

منصور صفت گل

استاد

خدیجه عالمی

استادیار

کلثوم غضنفری استادیار
سیروس فیضی استادیار
یاسر قزوینی حائری استادیار
علی کالیراد استادیار
حمید کرمی پور استادیار

نورالدین نعمتی

دانشیار

محمدباقر وثوقی

استاد
اعضای هیات علمی گروه زبانشناسی  رتبه علمی
مزدک انوشه استادیار
علی افخمی استاد

محمود بی جن خان

استاد

علی درزی

استاد

غلامرضا دین محمدی

 استادیار

غلامحسین کریمی دوستان

استاد

اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی

رتبه علمی

محمد علب آذرشب استاد
جواد اصغری استادیار
علی افضلی استادیار
ابوالحسن امین مقدسی

دانشیار

محمد دزفولی استادیار
غلامعباس رضایی هفتادر دانشیار
معصومه شبستری دانشیار
علی باقر طاهری نیا استاد

عدنان طهماسبی پشتکوهی

دانشیار

علی اکبر فراتی  استادیار

عبدالحسین فقهی

دانشیار

مسعود فکری استادیار
محمدحسن فوادیان

دانشیار

امیر محمود کاشفی استادیار
عزت ملا ابراهیمی  دانشیار
شهریار نیازی

دانشیار

سعداله همایونی استادیار
اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی رتبه علمی
شهرام آزادیان

استادیار

احمد احمدی  استادیار
منوچهر اکبری

استاد

علیرضا امامی استادیار
اصغر باباسالار استادیار
جواد  بشری استادیار
محمدرضا ترکی   دانشیار
علیرضا حاجیان نژاد دانشیار
حمیرا زمردی  دانشیار

عبدالرضا سیف

استاد

محمدرضا شفیعی کدکنی

استاد

حمیدرضا عظیمی استادیار
مهدی علیایی مقدم استادیار
وحید عیدگاه طرقبهی استادیار

محمود فضیلت

 دانشیار

مهدی فیروزیان حاجی استادیار

میترا گلچین

استادیار

تیمور مالمیر  استاد
علی محمد موذنی  استاد

امید مجد

دانشیار

محمد منصور

دانشیار
مصطفی موسوی راد استادیار
محمد افشین وفایی استادیار

روح الله هادی

دانشیار

اعضای هیات علمی گروه فرهنگ و زبانهای باستانی

رتبه علمی

محمود جعفری دهقی

 استاد

حسن رضایی باغ بیدی

استاد

علی شهیدی استادیار
احمد قائم مقامی استادیار

آژیده مقدم

استادیار

اعضای هیات علمی گروه فلسفه رتبه علمی
علی اردشیر لاریجانی استادیار
غلامعلی حداد عادل دانشیار

محمد رضا حسینی بهشتی

دانشیار

محمود خاتمی استاد
موسی دیباج دانشیار

محمد رضا ریخته گران

دانشیار
 سعید زیبا کلام دانشیار
محمد تقی طباطبایی استادیار

سید حمید طالب زاده

دانشیار
حسین غفاری دانشیار

مهدی قوام صفری

دانشیار
سعیده کوکب استادیار