بزرگداشت مقام معلم

بزرگداشت مقام معلم

11/02/95

 

بزرگداشت مقام معلم
 
 
جلسه بزرگداشت مقام شامخ معلم یازدهم اردیبهشت ماه با حضور رئیس محترم دانشگاه تهران جناب آقای دکتر نیلی احمد آبادی در تالار دکتر شهیدی دانشکده ادبیات برگزار شد.