نام و نام خانوادگي

محل خدمت

پست الکترونیک

سعيده آذرفر

کتابخانه گروه تاریخ

saeedeazarfar@ut.ac.ir
ناصر آقاپور امور عمومی aghapour.naser@ut.ac.ir
فیروزه احمدی امور عمومی firoozehahmadi@ut.ac.ir

راضيه اسحاقي

 دفتر دبيرخانه

r.eshaghi@ut.ac.ir
مصطفی اسدی امور عمومی mostafaasadi@ut.ac.ir

پريوش اکبري

  موسسه باستانشناسی

akbarimm@ut.ac.ir
مهتاب الياس زاده دفتر مشاور روابط بین الملل و معاونت پژوهشی elyaszadehma@ut.ac.ir

مريم اميني

 کتابخانه (تالار مجلات)

maryamamini@ut.ac.ir

اميرحسين بابالار

  امور اداری و کارگزینی

a.h.babalar@ut.ac.ir

محرم باستاني

معاونت پژوهشی-اداره پژوهش

bastani1353@ut.ac.ir

شهرزاد بحيرايي

معاونت پژوهشی(مدیریت وب سایت دانشکده)

bahiraei@ut.ac.ir

فریدون بشیری

 کتابخانه (مخزن 1)

fbashiri28366@ut.ac.ir
عبدالکریم بوچانی کتابخانه (مخزن 1) boochani@ut.ac.ir
شهناز بیگدلی امور عمومی shahnazbigdeli@ut.ac.ir
لیلا پرهیزگار کتابخانه (تالار پژوهش) leila_parhizkar@ut.ac.ir
مه لقا پورکانی امور عمومی mahlaghzzz@ut.ac.ir

ليلاجزء عبهري

 کتابخانه (تالار مجلات)

labhari@ut.ac.ir

غلامعلي جعفر بيگ

 کتابخانه (تالار مجلات)

gafarbaik@ut.ac.ir

رويا جملويي

 گروه زبان و ادبیات عربی

rjamloye@ut.ac.ir

اعظم جنت

 کتابخانه (تالار پژوهش)

azamjannat@ut.ac.ir

زهرا جهانبخش

حوزه رياست (دفتر رییس دانشکده)

jahanbakhsh@ut.ac.ir
عباس چالاک امور عمومی a.chalak@ut.ac.ir

منيژه چناري

دفتر فصلنامه های علمی-پژوهشی دانشکده

mchenari@ut.ac.ir
مراد حسينخاني معاونت اجرایی (کارپردازی) morad.h@ut.ac.ir
مهدی حمدی امور عمومی hamid@ut.ac.ir
سکینه داوودی  دفتر دبیرخانه sdavoodi@ut.ac.ir

اعظم رضايي

 کتابخانه (تالار مجلات)

azam.rezaei@ut.ac.ir

همايون رضوان قهفرخي

معاونت اجرایی-امور دانشجویی و فرهنگی

h_rezvan1337@ut.ac.ir

الهه روحی دل

معاونت پژوهشی-امور پژوهش

e.rohidel@ut.ac.ir
مصطفی زارع  کتابخانه گروه فلسفه mostafazare@ut.ac.ir
طیبه زاغری فمی

 گروه فرهنگ و زبانهای باستانی

zagharami@ut.ac.ir
محسن زنجانی امور عمومی aghzanjani@ut.ac.ir
سیما سالور معاونت آموزشی -اداره آموزش دانشکده salour@ut.ac.ir
سهیلا سامیار  گروه باستانشناسی  
 کمال سحاب اسدی ضمیر معاونت پژوهشی  

فاطمه سعادت

معاونت آموزشی - اداره آموزش دانشکده

fatemehsaadat@ut.ac.ir

مرضیه سعادت

معاونت آموزشی - اداره آموزش دانشکده

marzeihsaadat@ut.ac.ir
علیرضا سعیدیان امور عمومی a.saeidyan@ut.ac.ir

فرناز سليمانزاده

معاونت پژوهشی - اداره پژوهش دانشکده

soleimanzdh@ut.ac.ir

بابک سودمند

معاونت پژوهشی - اداره پژوهش دانشکده

babaksoudmand@ut.ac.ir
پروین سهیل شماعی

معاونت آموزشی - اداره آموزش دانشکده

psoheil921@ut.ac.ir
حمیده شاکر عقدایی  امور رفاهی دانشکده hamideaghda1@ut.ac.ir

مژگان شخصي توکليان

معاونت آموزشی - اداره آموزش دانشکده

tavakolian_mo@ut.ac.ir

کبري شرفي

 حسابداري

csharafi@ut.ac.ir

فريال شفيقي

 کتابخانه گروه زبان و ادبیات فارسی

 

محمد شهرابي فراهاني

انبار

shahrabi45@ut.ac.ir
علی فرهمند معاونت آموزشی - اداره آموزش دانشکده  
زينب صالحي قريچه  دفتر امور شاهد و ايثارگر zsalehi1353@ut.ac.ir

عليرضا صفا

 گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

alireza2152@ut.ac.ir
دلبر عبادی

معاونت آموزشی - اداره آموزش دانشکده

ebaditaha@ut.ac.ir
سيده صغري عظيمي  گروه آموزشی باستانشناسي m1azimi@ut.ac.ir
شهلا عظیمی  گروه آموزشی تاریخ azimish@ut.ac.ir
صدیقه علیزاده زکریا گروه آموزشی تاریخ  

نعمت اله علی محمدي 

 معاونت پژوهشی-اداره پژوهش

n.alimohammady@ut.ac.ir

حمید علیمردانی 

معاونت آموزشی - اداره آموزش دانشکده

alimardani31356@ut.ac.ir
فرحناز فارسي پور

معاونت آموزشی - اداره آموزش دانشکده

farsipoor@ut.ac.ir
ناهيد السادات فخار

دفتر فصلنامه های علمی-پژوهشی دانشکده

n_fakhar@ut.ac.ir
سوسن فدايي  دبيرخانه و حسابداری s_fadayei@ut.ac.ir
زهره فرهمند

معاونت آموزشی - اداره آموزش دانشکده

zohrehfarahmand@ut.ac.ir
معصومه فنودي پور معاونت اجرایی -امور دانشجویی و فرهنگی massomeh_fonodi@ut.ac.ir
مهدی قاسم زاده امور عمومی m_ghasemzade@ut.ac.ir
مسعود قلی زاده امور عمومی ma.gholizadeh@ut.ac.ir
ليندا قنواتي  گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی linda_ghanavati@ut.ac.ir
اعظم کاظمی کلیشمی

دفتر فصلنامه های علمی-پژوهشی دانشکده

a.z.kazemi@ut.ac.ir
ستاره کسري  سايت رایانه ای دانشکده  skasra@ut.ac.ir
خوشروز کوهی امور عمومی kohi@ut.ac.ir
مينا لشگري  کتابخانه (تالار مجلات) mlashgari51@ut.ac.ir
   
رحیم لطاف امور عمومی letaf@ut.ac.ir
جلال متقیان منظم  کتابخانه (تالار مجلات) j.motagian@ut.ac.ir

آذر مجرد ونيه

گروه آموزشی فلسفه

a.mojaradviand@ut.ac.ir
نرجس مسرور معاونت اجرایی - امور دانشجویی و فرهنگی narjesmasroor@ut.ac.ir

حسين مطلبي

 کتابخانه (تالار مجلات)

hmotalebi@ut.ac.ir
رامین منصوری مومنی   کتابخانه (تالار قرائت) raminmansori@ut.ac.ir
اکرم موثق  گروه آموزشی فلسفه akram.movassagh@ut.ac.ir

فرشته موسوي

 گروه  آموزشی زبان و ادبیات فارسی

fereshte_mosavi@ut.ac.ir

سيد علي اکبر موسوي نيک

معاونت اجرایی - امور دانشجویی و فرهنگی

mousavi_nik@ut.ac.ir

اسلام مولازاده

امور عمومی e.m.zade@ut.ac.ir
حسین مهدی جو امور عمومی hmehdijoo@ut.ac.ir
زهرا مهرجو  معاونت اجرایی - اداری و مالی zmehrjoo@ut.ac.ir

سید حسن میر احمدی

امور عمومی

mirahmadys@ut.ac.ir

فرزانه نجفي

کتابخانه گروه باستانشناسی

farzanehnajafi@ut.ac.ir

فائزه نقاشيان

 کتابخانه (تالار مجلات)

fnaghashian1356@ut.ac.ir

فرشته نيکخواه

دبيرخانه

f_nikkhah@ut.ac.ir
عذرا وفايي حوزه ریاست (روابط عمومي) و دفتر معاونت اجرایی a.vafaee@ut.ac.ir

گراناز وکيلي طباطبايي

 حسابداري

geranaz_vakili@ut.ac.ir

معصومه هاديپور

معاونت آموزشی- اداره آموزش دانشکده

hadipoor1365@ut.ac.ir

محمد همايوني

 سايت رایانه ای دانشکده

homayooni@ut.ac.ir
یداله یزدانی واحد سمعی و بصری yyazdani@ut.ac.ir