News news

Return to Full Page
« Back

حدیث مرده بردار که آن سوار خواهد آمد

حدیث مرده بردار که آن سوار خواهد آمد

25/2/96

 

انجمن علمی دانشجویان زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند:
 
حدیث مرده بردار که آن سوار خواهد آمد
 
به کوشش انجمن علمی دانشجویان زبان فارسی سخنرانی علمی تحت عنوان (حدیث مرده بردار که آن سوارخواهد آمد) با سخنرانی آقای پویا رفویی ۲۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۲ الی ۳۰: ۱۴ در تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد.