موسسه لغت نامه دهخدا  و مرکز بین المللی آموزش زبان و ادبیات فارسی:

 

   رئيس : آقای دكتر علی افخمی

   تلفن : 22718074

  آدرس : باغ فردوس شميران – ايستگاه پسيان

  E-Mail:Dehkoda@ chamran.ut. ac. ir

  تعداد اعضاي هيأت علمي : 9 نفر ( نيمه وقت )

 

  محتواي لغت نامه دهخدا :

  استاد فقيد علامه علي اكبر دهخدا حدود چهل سال از عمر خود را صرف تهيه يادداشت هاي بزرگترين فرهنگ فارسي كرد كه  خود نيز در تنظيم و نظارت بر چاپ قسمتي از مطالب آن دخالت داشتند .

   علامه دهخدا براي اينكه كار خود را بر پاية دقيق علمي استوار سازد ابتدا به خواندن متنهاي نظم و نثر پرداخت و لغت ها و تركيبها  را علامت گذاري كرد . ابتدا خود او سپس عده اي دستيار به راهنمايي او اين كلمات را بر روي برگه هاي كوچك نوشتند و به  صورت الفبايي مرتب كردند كه شمارة آن از سه ميليون بيشتر است . اين برگه ها ماده نخستين لغت نامه را تشكيل مي دهند.

   لغت نامه در حدود دويست هزار ( عنوان ) لغت را  در بردارد ، بيشتر اين لغت ها مستند به شاهدهاي متعدد هستنداز آوردن اين  شاهدها علاوه بر روشن ساختن معن يلغت دو نكته نيز در نظر بوده است : يكي آن كه سير تاريخي كله نشان داده شود و ديگر  آن كه تحول معني آن در طول تاريخ زبان دري روشن شود . علاوه بر لغات . در حدود دويست هزار عنوان اعلام جغرافيايي و  تاريخي نيز در اين اثر آمده است .

اين مؤسسه پس از سال 1336 چاپ لغت نامه عظيم دهخدا را كه در اختيار مجلس شوراي ملي بود به عهده گرفت و توانست  اين اثر گرانبها را در 222 جزوه شامل حدود بيست و هفت هزار صفحه به چاپ برساند . مقرر شد تا به موازات اين كار لغت نامه  هاي ديگري از اطلاعات گردآوري شده بيرون كشيده شود كه از جمله  مي توان به « لغت نامه فارسي » اشاره كرد كه در  سه قطع و همراه با تمام و. يا قسمتي از شواهد تاريخي منظم از نثر به چاپ رسيده است .

 

 طرح هاي در دست اجراي موسسة لغت نامه دهخدا

     مؤسسه فعاليت هاي زير را مد نظر داده است :

-         بررسي و نقد مواد لغت نامه دهخدا .

-         چاپ ديگر آثار علامه دهخدا .

-         تهيه ديسكتهاي نرم افزاري از لغت نامه بر روي CD .

-         چاپ كامپيوتري لغت نامه .

-         تهيه و تأليف فرهنگ چيني به فارسي شامل پنج هزار عنوان و سه ميليون كلمه با همكاري اساتيد بخش خارجي دانشگاه پكن .

-         تصحيح و اماده طبع و نشر كتبي ارزنده ادبي ، تاريخي ، لغوي و دستوري .

-         يادداشت برداري از چندين متن معتبر فارسي و طبقه بندي يادداشت ها كه در اين مدت از 247 كتاب مختلف نظم و نثر ، يك و نيم ميليون يادداشت استخراج شده و به گنجينه اين موسسه اضافه شده است.

بزرگاني همچون پرفسور محسن ابراهيمي ، دكتر ذبيح الله صفا ، دكتر محمد معين ، دكتر سيد جعفر شهيدي و ديگر اساتيد  زبان و ادبيات فارسي از اعضاي اين موسسه بوده و هستند كه به اعتبار جهاني آن   افزوده اند .

موسسه داراي يك كتابخانه تخصصي است كه بر اساس روش اداره مي شود و بالغ بر 8623 جلد كتاب به زبان فارسي و 4000  جلد به زبان عربي و حدود 77 عنوان نشريه در آن موجود است .

 

وب سایت موسسه علامه دهخدا

 

 

 

 مؤسسه باستان شناسي :

در سال 1338 مؤسسه باستان شناسي با هدف ارتقاي فعاليت هاي تخصصي پژوهشي و آموزشي باستان شناسي در  دانشگاه تهران تأسيس و در كنار گروه آموزشي به فعاليت پرداخت .  از سال 1348 كاروانسراي صفوي محمد آباد قزوين ، پس از مدتهاي لازم به عنوان پايگاه پژوهشهاي ميداني و كاوشهاي مؤسسة باستان شناسي در دشت قزوين برگزيده شد .

اين مؤسسه از بدو تأسيس به حفاري هاي مهم و بررسي دقيق باستان شناسي با همكاري سازمان ها پرداخته است . گزارش  آنها را مي توان در مجله تخصصي مارليك و كند و كاو كه پيش از انقلاب اسلامي از سوي موسسه چاپ شده است ، ديد . حوزه  فعاليت اين موسسه به سه بخش ، پيش از تاريخ ، بخش تاريخي و دوره اسلامي و هر بخش خود به قسمتهاي فرعي ديگر تقسيم شده است .

اين موسسه نيز كتابخانه اي مهم و مستقل دارد كه شامل مجموعه اي از كتابهاي وقفي مرحوم دكتر محمود فشار و كتابهاي  تخصصي باستان شناسي است . كتابخانه مرحوم دكتر صالحي نيز به اين مجموعه افزوده شده است . برگزاري سلسله  سخنراني هاي علمي و انتشار مقالات تحقيقاتي و طرح ارتباط با مراكز تحقيقاتي ديگر كشورها را از جمله فعاليتهاي اين موسسه مي توان برشمرد .

  در حال حاضر جناب آقای دکتر حسن طلایی رياست اين موسسه را برعهده دارند .