« بازگشت

بازه زمانی ارزشیابی

بازه زمانی ارزشیابی

22/2/97

 

قابل توجه دانشجوی گرامی
 
زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی  دانشکده در نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۹۶ از روز شنبه مورخ ۰۲/۲۹/‏۹۷ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۳/‏۰۳/‏۹۷‬ خواهد بود.