« بازگشت

نشست تخصصی انجمن علمی گروه تاریخ

نشست تخصصی انجمن علمی گروه تاریخ

13/8/96

 

‌انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشکده ادبیات برگزار می‌کند:
 
سیری در تاریخ تحولات آشوریان و جایگاه آنان در منطقه
 
نشست تخصصی ((سیری در تاریخ تحولات آشوریان و جایگاه آنان در منطقه)) به کوشش انجمن علمی دانشجویان گروه تاریخ با سخنرانی آقای ژاک بت کلیا، چهاردهم آبانماه ۱۳۹۶ در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌شود.