« بازگشت

نقد دیدگاه هانتینگتون برهم کنش انرژی ها

نقد دیدگاه هانتینگتون برهم کنش انرژی ها

14/8/96

 

روابط بین الملل دانشکده ادبیات برگزار می‌کند:
 
نقد دیدگاه هانتینگتون برهم کنش انرژی ها
 
سخنرانی علمی پروفسور رادولف تسور لیپه استاد فلسفه آلمان، تحت عنوان: نقد دیدگاه هانتینگتون برهم کنش انرژی‌ها، چهاردهم آبانماه ۱۳۹۶ از ساعت ۳۰: ۱۲- ۳۰: ۱۱ در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌شود.