چهره هاي ماندگار


 

 گروه زبان و ادبيات فارسي

 

دكتر اسماعيل حاكمي والا 
  
دكتر مظاهر مصفا
 
 
دكتر امير بانو كريمي
  
دكتر علي شيخ الاسلامي
 
  
دكتر جلیل تجلیل
  
دکتر علی رواقی

 

 

 

 گروه زبان و ادبيات عربی

 

دكتر فيروز حرير چي

  
دکتر سید علی موسوی بهبهانی

 

  

 

 گروه فلسفه

 

 دكتر محسن جهانگيري
  
دكتر كريم مجتهدي

  
 دكتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

  
 دكتر رضا داوري اردكاني

  

 دكتر غلامعلي حداد عادل

 

  

 

گروه تاریخ

 

دكتر ابراهيم باستاني پاريزي

 

 

 

گروه زبانشناسی همگانی

 

دكتر علي اشرف صادقي

  
مرحوم دكتر علی محمد حق شناس لاري

 
 

گروه فرهنگ و زبانهاب باستانی

دكتر بدر الزمان قريب