اداره آموزش

 این بخش درواقع بازوی اداری و اجرایی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محسوب می شود که از قسمتهای زیر تشکیل شده است:رئیس اداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی


شرح وظایف  :
  نظارت بر انجام کلیه خدمات آموزشی در اداره آموزش
 نظارت بر اجرای کلیه قوانین و مقررات آموزشی
 رسیدگی و پاسخگویی به موارد خاص مشکلات آموزشی دانشجویان
 شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و ارائه پیشنهادات آموزشی در رابطه با بهبود کمّی و کیفی آموزش
 شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منظور هماهنگی با برنامه های کلان در دانشگاه
 نظارت بر کلیه مکاتبات وارده و انجام اقدامات مقتضی در این خصوص
  امضاء کلیه گواهی ها و مکاتبات مربوط به دانشجویان
 
 
 
اداره برنامه ریزی و امتحانات
 
شرح وظایف:
 برنامه ریزی دروس عمومی و تنظیم کلاس با هماهنگی برنامه گروه ها و دروس اختصاصی
 هماهنگی استادان دروس عمومی و انجام کلیه امور اداری و جاری مربوط به ایشان
 برنامه ریزی امتحانات در پایان هر نیمسال تحصیلی
 نظارت بر امور آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 برنامه ریزی برای بهبود روند آموزشی دوره های تکمیلی
 انجام محاسبات مربوط به حق التدریس و حق التحقیق استادان در پایان هر نیمسال تحصیلی
 برنامه ریزی جهت برگزاری آزمونهای دوره دکتری در هر سال تحصیلی
 
 
 
 اداره فارغ التحصیلان
 
شرح وظایف :
 بررسی پرونده ها و پاسخگویی به دانشجویان فارغ التحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی
 تهیه و ارسال فرم گزارش فارغ التحصیلی به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده و سپس اداره کل امور آموزشی  تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 تهیه فهرست دانشجویان 10%  رتبه برتر (بدون شرکت در آزمون سراسری ورود به  دانشگاه
 انجام کلیه مکاتبات و ارسال فهرست دانشجویان رتبه برتر به دفتر دانشجویان استعداد درخشان
 همکاری در سایر موارد به تشخیص مافوق
 
 
 
دفتر اداره آموزش و حضور و غیاب
 

شرح وظایف :
 پاسخگویی به مراجعان دفتر  و ممهور نمودن کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان
 پاسخگویی به ارتباطهای تلفنی و ارائه اطلاعات مورد نیاز به تماس گیرندگان
 نظارت و هماهنگی بر روند حضور و غیاب کلاسها و استادان و تهیه گزارش و آمارهای نهایی
 انجام مکاتبات مربوط به پذیرش دانشجویان مهمان و تکدرس و تطبیق واحد درس فارسی عمومی ارسالی از سایر دانشکده ها
 همکاری در برگزاری امتحانات پایان نیمسال و آزمونهای دوره ای اداره آموزش
 انجام سایر موارد حسب ضرورت
 
 
 
 کارشناسان رشته های تحصیلی
 
  شرح وظایف :
 ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود
 بررسی برنامه های درسی ارائه شده توسط گروه های آموزشی و کنترل برگه های سه گانه دانشجویان در هر ترم
 صدور انواع گواهی ها حسب تقاضای دانشجویان
 محاسبه شهریه دانشجویان نوبت دوم و مکاتبه با مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه
 انجام کلیه اصلاحات در کارنامه دانشجویان (اعم از پذیرش میهمانی، انتقالی، تغییر رشته، مرخصی تحصیلی، دانشجویان دو رشته ای و ...)
 بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان در هر ترم و صدور احکام مشروطی، اخراجی و مرخصی تحصیلی حسب مورد
 ثبت نمرات آزمون زبان عمومی (تافل) و جامع در کارنامه دانشجویان دوره دکتری
 گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه دکتری در پایان هر نیمسال تحصیلی
 صدور احکام استادان راهنما و مشاور پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 انجام کلیه مراحل مربوط به دفاع برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی
 همکاری در برگزاری امتحانات پایان نیمسال
 همکاری در برگزاری آزمونهای دوره دکتری در هر سال
 محاسبه سنوات تحصیلی برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و اطلاع رسانی به دانشجویان و تعیین آخرین مهلت دفاع
 تکمیل پرونده کلیه دانشجویان در انجام امور فراغت از تحصیل
 
 
 
 امور بایگانی
 
  شرح وظایف :
  ثبت اطلاعات پرونده های فارغ التحصیلان کلیه مقاطع تحصیلی در سیستم نرم افزار بایگانی
  ثبت اطلاعات پرونده های دانشجویان انتقالی، محروم از تحصیل و تغییر رشته در سیستم نرم افزار بایگانی
  فایل کردن پرونده های دانشجویان در داخل پوشه ها و زونکن های تفکیک شده
 همکاری در سایر امور آموزشی حسب ضرورت
 
 
 
 ماشین نویسی
 
  شرح وظایف :
 
   تایپ و اسکن کلیه مکاتبات و گزارشات فارغ التحصیلی و صورتجلسه های آموزشی
 همکاری در سایر امور حسب ضرورت
 
 
 
 اپراتور و مسئول سایت آموزش

  شرح وظایف :
 
 انجام کلیه اصلاحیه های مربوط به کارنامه دانشجویان در سیستم آموزشی
 اخذ آمار و گزارشات  سیستم
 انجام انتخاب واحد مجموعه ای برای کلیه ورودی های جدید
 درج کلیه اطلاعات مربوط به حق التدریس و حق التحقیق استادان
 ایجاد دروس ارائه شده در هر نیمسال برای سه مقطع

 

  جدول سنوات مجاز دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی

 

شماره تلفن های ضروری آموزش دانشکده ادبیات

ردیف

عنوان

نام مسئول

تلفن

1

رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

جناب آقای بابک سودمند

2506

66495379

2

کارشناس مسئول خدمات آموزشی دوره های کارشناسی، فارغ اتحصیلان و دانشجویان خارجی

جناب آقای علیمردانی

2594

3

کارشناس مسئول خدمات آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی

جناب آقای فرهمند

2549

4

کارشناس خدمات آموزشی و امور فارغ التحصیلان

جناب آقای زارع

2508

5

کارشناس اداره آموزش ( گروه ادبیات عربی )

جناب آقای موسوی

3022

6

کارشناس اداره آموزش ( گروه تاریخ )

سرکار خانم مجردوینه

2571

7

کارشناس اداره آموزش( گروه باستان شناسی ، فرهنگ و زبان های باستانی و ایرانشناسی  )

سرکار خانم عبادی

3589

8

کارشناس اداره آموزش( گروه فلسفه، زبانشناسی همگانی )

سرکار خانم چناری

2599

9 کارشناس اداره آموزش ( ادبیات فارسی ) سرکار خانم عظیمی 2509
10 افسر امریه  اداره آموزش (آموزش های آزاد، پایش کلاس های آموزشی ) جناب آقای محمد ذوالفقاری 66957138