نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

«درآمدی بر پدیدارشناسی دانشگاه»

«درآمدی بر پدیدارشناسی دانشگاه»


«درآمدی بر پدیدارشناسی دانشگاه»

1392/09/03

 
 
 به همت انجمن علمی ـ دانشجویی فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران جلسۀ سخنرانی آقای دکتر حسین مصباحیان تحت عنوان  «درآمدی بر پدیدارشناسی دانشگاه»  از ساعت 11:30  الی   13   روز سه شنبه مورخ 05/09/1392 در تالار کمال این دانشکده برگزار می شود.