نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

«ر ا» رقابت ساختاری و ساخت دو مفعولی و تشدید در زبان فارسی براساس رویکرد Harmonic Grammar

«ر ا» رقابت ساختاری و ساخت دو مفعولی و تشدید در زبان فارسی براساس رویکرد Harmonic Grammar


«ر ا» رقابت ساختاری و ساخت دو مفعولی و تشدید در زبان فارسی براساس رویکرد Harmonic Grammar

11/10/95

 

انجمن علمی دانشجویان گروه زبان شناسی برگزار می‌کند:
 
«ر ا» رقابت ساختاری و ساخت دو مفعولی و تشدید در زبان فارسی براساس رویکرد Harmonic Grammar
 
نشست علمی دانشجویان انجمن علمی گروه زبان شناسی تحت عنوان: «را» رقابت ساختاری و ساخت دو مفعولی و تشدید در زبان فارسی براساس رویکرد Harmnic Grammar با حضور خانم زهرا میر رضی دانشجوی دکتری دانشگاه ماساچوسف امهرست در روز یکشنبه ۱۲ دی ماه از ساعت ۱۱ در تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار می‌شود.