نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی-استعدادهای درخشان

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی-استعدادهای درخشان


 

علی فرهمند، کارشناس مسئول استعدادهای درخشان
 
شرح وظایف کارشناس مسئول استعدادهای درخشان دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
۱- بررسی و تائید قراردادهای پژوهش یاری
۲- بررسی و بارگذاری نامه قراردادهای آموزش یاری
۳- بررسی و بارگذاری و تایید درخواست‌های راتبه
۴- بررسی درخواست‌های ورود بدون آزمون استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد
۵- تعیین و معرفی فهرست دانشجویان حائز شرایط جهت شرکت در المپیاد دانشجویی
۶- بررسی اولیه مدارک دانشجویان متقاضی و ورود بدون آزمون استعداد درخشان در دوره دکتری
۷- بررسی اولیه مدارک دانشجویان متقاضی و ورود بدون آزمون بورس شهید احدی در دوره دکتری
۸- بررسی مدارک و درخواستهای دانشجویان متقاضی تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی
۹- پیش ترم کردن (دانشجویان ممتاز می‌توانند حداکثر ۷ واحد درسی از دروس عمومی و یا نظری را بدون حضور در کلاس بگذرانند)
 
آدرس:دانشکده ادبیات - اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده - دفتر استعدادهای درخشان
شماره تماس:  ۶۱۱۱۲۵۴۹