نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی-تحصیلات تکمیلی

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی-تحصیلات تکمیلی


 

علی فرهمند، کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده
 
شرح وظایف کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
۱- جمع آوری اطلاعات آماری آموزش
۲- برگزاری و برنامه ریزی آزمون دکتری
۳- پاسخگویی به سوالات آموزشی دانشجویان
۴- همکاری در برگزاری آزمون‌های پایان ترم
۵- بررسی درخواست‌های حذف اضطراری در مقطع ارشد
۶- تایید نهایی جلسات دفاعیه پس از بررسی پرونده آموزشی
۷- تصمیم گیری و اعلام نظر در مورد مسائل آموزشی دانشجویان
۸- بررسی و تایید کاربرگ های شرکت در آزمون جامع مقطع دکتری
۹- نظارت و بررسی صورت جلسات دفاعیه پس از برگزاری جلسات دفاع
۱۰- پیگیری و بررسی درخواستهای متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی
۱۱- نظارت و بررسی پرونده‌های آموزشی ارسالی به کمیسیون موارد خاص
۱۲- صدور گواهی رتبه برای دانشجویان متقاضی در مقاطع کارشناسی و ارشد
۱۳- تهیه مکاتبات با مرکز مشاوره برای بررسی سوابق دانشجویان جهت ادامه تحصیل
۱۴- بررسی پرونده‌های آموزشی دانشجویان متقاضی دفاع از پاین نامه و رساله
۱۵- پیگری از طریق گروه‌ها در خصوص بازنگری دروس رشته‌های تحصیلی دانشکده
۱۶- پیگیری و بررسی اولیه درخواستهای مهمانی مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
۱۷- پیگیری و مکاتبه در خصوص دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در مقاطع ارشد و دکتری
۱۸- تهیه مکاتبات تغییر وضعیت آموزشی در سیستم جامع جهت اصلاحات در کارنامه‌های تحصیلی
۱۹- بررسی پرونده‌های دانشجویان متقاضی تتطبیق واحدهای آموزشی در مقاطع ارشد و دکتری
۲۰- نظارت و تایید کلیه مکاتبات اداری و آموزشی دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری قبل از امشا مدیریت
۲۱- بررسی و تایید درخواستهای تمدید سنوات ترم‌های تحصیلی دانشجویان ارشد و دکتر (سنوات مجاز با مجوز دانشکده)
۲۲- اداره و هدایت کلیه امور دانشجویان مقاطع ارشد و دکتر از پذیرش تا فراغت از تحصیل و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه‌های آموزشی
 
آدرس:  دانشکده ادبیات - اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده - دفتر تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: ۶۱۱۱۲۵۴۹