نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی-دانش آموختگی

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی-دانش آموختگی


 

حمید علیمردانی، کارشناس مسئول خدمات فارغ التحصیلی دانشجویان
 
شرح وظایف کارشناس مسئول خدمات فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده ادبیات
و علوم انسانی
 
۱- اعمال تخفیف برای دانشجویان شاهد و ایثارگر
۲- فارغ التحصیل نمودن دانشجویان و بررسی کارنامه آنها
۳- ثبت تاییدیه های دیپلم و پیش دانشگاهی در سیستم جامع
۴- تائید دانشنامه تحصیلی دانشجویان در هر ۳ مقطع تحصیلی
۵- تائید گواهی موقت تحصیلی دانشجویان در هر ۳ مقطع تحصیلی
۶- بررسی دانشجویان رتبه اول کارشناسی و اعلام به آموزش دانشگاه
۷- تهیه مکاتبات با گروه و مرکز معارف و دانشکده زبان‌ها جهت ارائه دروس تکدرس
۸- انجام تسویه مالی دانشجویان کارشناسی قبل ۹۳(( ترم ۱۱و۱۲))و بعد از ورودی ۹۳ ((ترم ۱۰))
۹- ارسال گزارش فارغ التحصیلی ((۱۱۸۰))، تسویه حساب از دانشکده جهت تائید به دانشگاه تهران.
۱۰- ارسال نامه به گروه جهت مشخص نمودن دروس باقیمانده دانشجویان مقطع کارشناسی جهت فارغ التحصیلی
۱۱- تهیه مکاتبات تغییر وضعیت در سیستم جامع جهت انجام اصلاحات در کارنامه تحصیلی دانشجویان قدیم
۱۲- ارسال سیستماتیک درخواست‌های انصرافی و محرومی و انتقالی دانشجویان در هر ۳ مقطع تحصیلی به دانشگاه تهران
۱۳- تهیه مکاتبات برای دانشجویانی که کارت المثنی خود را مفقود نموده‌اند و کسب مجوز از اداره کل مرکزی دانشگاه
۱۴- تهیه مکاتبات با کمیته انضباطی دانشگاه برای دانشجویانی که نامه آن مرکز را دارند و کسب مجوز فارغ التحصیلی دانشجویان از آن کمیته مذکور
۱۵- محاسبه هزینه‌های دلاری برای دانشجویان خارجی از ورودی ۹۱ و هزینه‌های ریالی تا سال ۹۰ با مطابقت نرخ ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی
۱۶- تهیه مکاتبات با گروه جهت تطبیق واحدهای دانشجویان انصرافی از دانشگاه‌های دولتی ((ترم تطبیقی)) و بررسی و اظهار نظر درباره نمرات مهمانی ((نمره ۱۲ تا ۱۳.۹۹))
۱۷- بارگزاری تمامی مدارک دانشجویانی که جهت انجام امور مختلف ((محروم از تحصیل - انصرافی- اخراجی - فارغ التحصیلی-انتقالی)) در هر ۳ مقطع تحصیلی در sdr دانشگاه تهران
۱۸- ارسال نامه نظام وظیفه دانشجویان مشمول فارغ التحصیلی - انصرافی- اخراجی - محروم در هر ۳ مقطع تحصیلی
 
آدرس:  دانشکده ادبیات - اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده - دفتر دانش آموختگان
شماره تماس:  ​۶۱۱۱۲۵۹۴