نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی-مدیریت

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی-مدیریت


 

بابک سودمند، رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 
شرح وظایف رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
۱- نظارت بر امور فارغ التحصیلی
۲- اعلام اسامی دانشجویان مشروط
۳- تهیه آمار و گزارش‌های آموزشی
۴- اصلاح مشخصات شناسنامه‌ای دانشجو
۵- مدیریت مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده
۶- مدیریت برگزاری آزمون دکتری در دانشکده
۷- بررسی و ثبت نمرات پایان ترم دانشجویان
۸- نظارت بر امور آزمون‌های جامع دوره دکتری
۹- اقدامات لازم در خصوص مرخصی تحصیلی دانشجو
۱۰- انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان
۱۱- تهیه آمارها مطابق درخواست واحدهای آموزشی
۱۲- بررسی کارنامه دانشجویان قبل از دفاع نهایی
۱۳- مدیریت اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده
۱۴- مدیریت امور برنامه ریزی آموزشی دروس دانشکده
۱۵- مدیریت اجرای آزمون‌های پایان ترم در دانشکده
۱۶- نظارت بر امور خدمات آموزشی به دانش آموختگان
۱۷- انجام امور مربوط به دانشجویان خارجی و بورسیه
۱۸- صدور و پی‌گیری ارسال اخطاریه دانشجویان مشروط
۱۹- انجام امور مربوط به دانشجویان خارجی و بورسیه
۲۰- صدور و پی‌گیری ارسال اخطاریه دانشجویان مشروط
۲۱- مدیریت برگزاری آزمون بسندگی زبان عربی (اشتمال)
۲۲- همکاری با کمیته انضباطی و انجام مکاتبات مربوطه
۲۳- نظارت بر امور انتخاب واحد دانشجویان شاغل به تحصیل
۲۴- نظارت بر امور جلسات دفاع پایان نامه و رساله دکتری
۲۵- بررسی کارنامه دانشجویان واصلاح آنها در موارد لزوم
۲۶- شرکت در جلسات مرتبط داخل دانشکده و خارج از دانشکده
۲۷- اقدامات لازم در خصوص کارتهای المثنی (مفقودی تعویضی)
۲۸- بررسی ومحاسبات در پرداخت حق الزحمه داوران پایان نامه
۲۹- مدیریت امور مرتبط با خدمات آموزشی بخش دانشجویان خارجی
۳۰- انجام امور مربوط به تغییر مشخصات دانشجو در سیستم آموزش
۳۱- تسویه حساب دانشجویان پس از دفاع پایان نامه وابطال کارت
۳۲- جوابگویی و راهنمایی و مشاوره به دانشجویان به صورت تلفنی
۳۳- مدیریت امور مرتبط با خدمات آموزشی بخش دانشجویان کارشناسی
۳۴- جوابگویی وراهنمایی و مشاوره به دانشجویان با مراجعه حضوری
۳۵- محاسبات حق التدریس اساتید ثابت و مدعو در نیمسالهای تحصیلی
۳۶- همکاری با کمیته انضباطی دانشجویان و انجام امور مربوط به آن
۳۷- نظارت بر امور ثبت نام دانشجویان شاغل به تحصیل و نودانشجویان
۳۸- بررسی و انجام امور مربوط به دانشجویان مشروطی و اخراج آموزشی
۳۹- بایگانی و ضبط کلیه سوابق اقدام شده در پرونده دانشجویان جاری
۴۰- صدور انواع گواهی اشتغال به تحصیل در تمامی مقاطع مختلف تحصیلی
۴۱- انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
۴۲- مدیریت امور مرتبط با خدمات آموزشی بخش دانشجویان تحصیلات تکمیلی
۴۳- انجام کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان با دانشکده‌ها بر حسب مورد
۴۴- ارسال مدارک و ریزنمرات دانشجویان انتقال یافته به سایر دانشگاه‌ها
۴۵- اطلاع رسانی نامه‌ها، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به گروه و استادان
۴۶- درخواست ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی
۴۷- تهیه و تنظیم مدارک دانشجویان متقاضی اخذ مجوز از کمیسیون موارد خاص
۴۸- انجام امور محوله از طرف معاون آموزشی، سایر معاونین و ریاست دانشکده
۴۹- نظارت بر امور فرآیندهای ارائه خدمات در اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی
۵۰- اطلاع رسانی نامه‌ها، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به گروه‌ها و استادان
۵۱- حضور در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و تنظیم صورتجلسه مربوطه
۵۲- برنامه ریزی و انجام امور مربوط به ارائه درس فارسی عمومی به کل دانشگاه
۵۳- مدیریت سایر امور خدمات آموزشی ارائه شده در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۵۴- همکاری با ستاد شاهد و ایثارگر و انجام امور دانشجویان مشمول قوانین مربوط
۵۵- تحویل لیستهای حضور و غیاب دانشجویان به استادان قبل و بعد از حذف و اضافه
۵۶- تهیه فهرست کلاسهای  درس هر نیمسال جهت ارسال به مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه
۵۷- نامه نگاری برای اصلاح مشخصات شناسنامه‌ای دانشجو با اداره کل خدمات آموزشی
۵۸- انجام امور مربوط به تقاضای دانشکده‌ها جهت ایجاد شماره دروش جدید و کد استاد
۵۹- تهیه و ارسال گزارش‌های دوره‌ای تشکیل کلاس‌ها به معاونت آموزشی دانشکده و پردیس
۶۰- بررسی ریزنمرات دانشجویان مهمان و انتقالی به دانشکده جهت تطبیق از سایر دانشگاه‌ها
۶۱- ارسال مدارک دانشجویانی که از سیستم خارج می‌شوند مانند انتقالی، انصرافی و اخراجی
۶۲- دعوت از اساتید مدعو برای تدریس دروس عمومی (معارف، فارسی عمومی، تربیت بدنی، …)
۶۳- تدوین برنامه‌های هفتگی دروس نظری و عملی در نیمسالهای  تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی
۶۴- انجام امور مربوط به تقاضای انتقال و مهمان دائم به سایر دانشگاه‌ها خاتمه مهمانی‌ها
۶۵- مدیریت حسن انجام امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده
۶۶- ثبت نام دانشجویان در مقطع دکتری، ارشد ناپیوسته و کارشناسی و امور آموزشی مربوط به آن
۶۷- انجام امور مربوط به دانشجویان ممتاز و دانشجویانی که به طور هم زمان در دو رشته تحصیل می‌کنند
۶۸- بررسی و انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان انصرافی وترک تحصیل
۶۹- تهیه و اعلام اسامی دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی و جلو گیری از ادامه تحصیل آنها پس از مهلت قانونی
۷۰- بررسی و انجام امور مربوط به تقاضای مرخصی تحصیلی و حذف ترم تحصیلی دانشجویان با توجه به ضوابط آموزشی
۷۱- بررسی و انجام امورمربوط به حذف درس یا دروس دانشجویان با اعلام نظر دانشکده، کمیته منتخب و ستاد شاهد
۷۲- تدوین برنامه آموزشی و تعریف  دروس عملی و تئوری در بر نامه هفتگی نیمسال‌های تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی
۷۳- بررسی و اقدام برای دانشجویان جاری که خواهان دریافت ریزنمرات در حین تحصیل هستند با توجه به ظوابط آموزشی
۷۴- تهیه و اعلام اسامی دانشجویان فاقد تاییدیه پیش‌دانشگاهی و جلوگیری از ادامه تحصیل آنها پس از مهلت قانونی
۷۵- انجام امور مربوط به ثبت نام فرزندان اعضای هیات علمی پذیرفته شده در آزمون بر اساس آیئن نامه استفاده از تسهیلات
۷۶- انجام کلیه امور آموزشی اعم از مکاتبات تهیه دعوتنامه ها  و پی گیری  مشکلات اداری و آموزشی  در زمینه‌های مختلف تحصیلی
۷۷- بررسی کارنامه دانشجویان در نیم‌سال آخر تحصیلی و اعلام کفایت دروس انتخابی به دانشجو و ارسال رونوشت آن به خدمات آموزشی
۷۸- ارسال ریزنمرات دانشجویان مهمان به سایر دانشگاه‌ها پس از خاتمه مهمانی و اخذ مجوز از دانشگاه دیگر برای ادامه مهمانی آنها
۷۹- بررسی تقاضای مهمان و انتقال سایر دانشگاه‌ها به دانشکده دامپزشکی پس از اعمال نظر دانشکده‌ها و کمیسیون و انجام امور مربوط
۸۰- اقدامات لازم درخصوص  دانشجویان انتقالی: پی‌گیری وصول پرونده از مؤسسه مبدأ و تطبیق دروس قبلی مطابق مقررات و اعلام به دانشجو
۸۱- انجام کلیه امور مربوط به تصمیمات اتخاد شده در کمیسیون، کمیته منتخب دانشگاه و شورای تحصیلات تکمیلی بر اساس نوع حکم صادر شده
۸۲- تهیه و اعلام اسامی دانشجویان فاقد تاییدیه پیش‌دانشگاهی در پایان هر نیمسال و جلوگیری از ادامه تحصیل آنها پس از مهلت قانونی
۸۳- انجام کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان دوره‌های شبانه بررسی شهریه‌ها –کارنامه های مالی آنها با توجه به شهریه‌های مصوب دانشگاه
۸۴- پیگیری ثبت نام دانشجویان غیرایرانی و انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان و خانواده آنها اهم از درخواست مجوز خروج و مراجعت، تمدید اقامت و پیگیری شهریه تحصیلی
۸۵- همکاری لازم با واحدهای مختلف دانشگاه شامل: امور دانشجویی، دفت امور بین الملل، دفتر استعدادهای درخشان – امور فارغ التحصیلان – مرکز انفورماتیک –اداره کل امور آموزش
 
آدرس:   دانشکده ادبیات و علوم انسانی - اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده - دفتر مدیریت
 
شماره تماس:  ۶۱۱۱۲۵۰۶-۶۶۴۹۵۳۷۹