نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ادبیات عربی از دیدگاه تمدن سازی

ادبیات عربی از دیدگاه تمدن سازی


ادبیات عربی از دیدگاه تمدن سازی

11/08/94

 

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :

 ادبیات عربی از دیدگاه تمدن سازی


معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات،  سخنرانی تخصصی را تحت عنوان ( ادبیات عربی از دیدگاه تمدن سازی )  با حضور دکتر محمد علی آذرشب استاد برجسته این حوزه دوشنبه یازدهم آبانماه از ساعت 10 الی 12 در محل تالار کمال این دانشکده برگزار میکند .