نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ادبیات عربی از دیدگاه تمدن سازی

ادبیات عربی از دیدگاه تمدن سازی

11/08/94

 

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :

 ادبیات عربی از دیدگاه تمدن سازی


معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات،  سخنرانی تخصصی را تحت عنوان ( ادبیات عربی از دیدگاه تمدن سازی )  با حضور دکتر محمد علی آذرشب استاد برجسته این حوزه دوشنبه یازدهم آبانماه از ساعت 10 الی 12 در محل تالار کمال این دانشکده برگزار میکند .