نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ادبیات مکتبخانه ای

ادبیات مکتبخانه ای


ادبیات مکتبخانه ای

1393/11/25

 

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
ادبیات مکتبخانه ای
 
گروه زبان و ادبیات فارسی این دانشکده سخنرانی علمی را تحت عنوان ( ادبیات مکتخانه ای ) با حضور دکتر حسن ذوالفقاری از ساعت 12 - 10 یکشنبه 26/11/93 در تالار کمال برگزار میکند .