نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی فرآیندهای طبیعی و انسانی بر روی تخریب سایت باستانی سیراف با استفاده از مطالعات زمین باستان شناسی

ارزیابی فرآیندهای طبیعی و انسانی بر روی تخریب سایت باستانی سیراف با استفاده از مطالعات زمین باستان شناسی


ارزیابی فرآیندهای طبیعی و انسانی بر روی تخریب سایت باستانی سیراف با استفاده از مطالعات زمین باستان شناسی

۱۵/۱۱/۹۹

 

سلسله برنامه‌ها و گفتگوهای مجازی معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

با همکاری انجمن علمی باستان شناسی ایران برگزار می‌کنند:

 

ارزیابی فرآیندهای طبیعی و انسانی بر روی تخریب سایت باستانی سیراف با استفاده از مطالعات زمین باستان شناسی

در گفتگو با دکتر مجید پورکرمان

زمین باستان شناسی از دانشگاه اکس- مارسی فرانسه

دبیر نشست:

دکتر محمداسماعیل اسماعیلی جلودار

عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

زمان: جمعه ١٧ بهمن ماه ١٣٩٩ ساعت ۱۸

پخش از صفحه اینستاگرام دانشکده ادبیات دانشگاه تهران:

@literature.ut