نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استعدادهای درخشان

استعدادهای درخشان


 

قابل توجه دانشجویان ممتاز متقاضی پیش ترم
 
شرایط لازم:

۱-  برگزیدگان آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش ( لیست در اختیارآموزش است)
۲-  برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی( لیست در اختیار آموزش است)
۳-  برگزیدگان جشنواره خوارزمی (لیست در اختیار آموزش است)
۴-  دانشجوی متقاضی از این تسهیلات نباید معدل کمتر از۱۷ داشته باشد.

تسهیلات:
دانشجو می تواند برخی از دروس عمومی و پایه را (حداکثر ۷ واحد درسی)پیش ترم کند.

مراحل انجام کار:
دانشجوی محترم با شروع ترم به اداره آموزش (بخش استعدادهای درخشان)مراجعه نماید و با اخذ نامه معرفی نامه اداره آموزش به استاد مربوطه مراجعه وهماهنگی های لازم را انجام دهد.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دفتر استعدادهای درخشان