نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اشتمال-زمانبندی

اشتمال-زمانبندی


 

جدول زمان‌بندی آزمون اشتمال

شروع ثبت نام

۲۷/‏۰۳/‏۱۳۹۸

پایان ثبت نام

۱۰/‏۰۴/‏۱۳۹۸

صدور کارت

۱۱/‏۰۴/‏۱۳۹۸

برگزاری آزمون

۱۳/‏۰۴/‏۱۳۹۸

اعلام نتایج

۱۷/‏۰۴/‏۱۳۹۸

دریافت کارنامه و صدور گواهی نامه

۲۳/‏۰۴/‏۱۳۹۸